Det var väldigt kallt i vattnet men vi vågade oss i.